Strona Główna

Podziękowania

Opinie

Galeria

Aktualne Scenariusze

Kontakt

 

O nas

Od 2003 r prowadzimy szeroką kampanię społeczną na rzecz ogólnie pojętego bezpieczeństwa, ponieważ w Polsce porządek i bezpieczeństwo od wielu lat stanowi powazny problem społeczny i ekonomiczny a poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego oceniamy liczbą wypadków , rozmiarami ich skutków kwalifikuje Polskę na jednym z ostatnich miejsc wśród krajów europejskich.

Akcje jakie już przeprowadziliśmy to:

 • "STOP WYPADKOM"
 • "TRZEŹWI KIEROWCY BEZPIECZNE DZIECI"
 • "Ignorantia legis excusat neminem" NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA NIKOGO NIE TŁUMACZY

Cykliczne akcje to:

 • "BEZPIECZNE WAKACJE"
 • "BEZPIECZNE FERIE"
 • "BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK"

Od 2010r rozpoczeliśmy akcję "ZDROWE BEZPIECZNE DZIECI BEZ UZALEŻNIEŃ"

Są to realizacje Autorskich specjalistycznych programów edukacyjno szkoleniowych z pokazami multimedialnymi między innymi: filmy, interaktywna tablica znaków i sygnałów drogowych, ratownictwo drogowe i medyczne oraz testy przygotowujące na egzaminy / karta rowerowa /karta motorowerowa / zadania testowe z zakresu bezpieczeństwa i odpowiedzialności karnej która stanowi jednocześnie przestrogę oraz zachęca do prowadzenia zdrowego trybu życia, przestrzegania przepisów.

Dysponujemy miasteczkiem ruchu drogowego z ulicami, przejściami dla pieszych i sygnalizacją świetlną, wieloma planszami poglądowymi formatu A0 i A2.

Zainteresowanym wysyłamy konspekt scenariusza z tematami które poruszamy na programie.

DYSPONUJEMY: Aparaturą akustyczno oświetleniową, rzutnikami multimedialnymi. Miasteczko ruchu drogowego ustawiamy w zależności od warunków sal, hali,amfiteatrów,dostosowujemy się też do wymogów kontrahentów.

Dotyczy to szczególnie dzieci i młodzieży z racji specyficznych właściwości psychofizycznych które bardziej narażone są na wypadki i łatwo ulegają sugestiom dorosłych lub starszych kolegów. Przycznia się do tego:

 • słaba spostrzegawczość
 • trudność w odróżnianiu świata realnego od świata fikcji i zabawy
 • słaba orientacja przestrzenno czasowa
 • rozproszona uwaga
 • skłonność do ryzykownych, nieprzemyślanych decyzji
 • niski poziom myślenia przyczynowo skutkowego

Dziecko posiada dobrą pamięć, dlatego bardzo szybko nauczy się wierszyka czy też piosenki na temat zasad obowiązujących na drogach co nie jest równoznaczne ze zrozumieniem ich treści. Uwagę koncentruje szczególnie na tym co je interesuje. Przeważnie nie na motywie który jest ważny z punktu widzenia bezpieczeństwa. Ma również zmniejszony zakres spostrzegawczości, jak i trudności w określaniu z jaką poruszają się pojazdy oraz z właściwą oceną odległości.

Specjalne programy dla szkół realizujemy w następujących etapach z racji korzystniejszego ich zrozumienia:

 • dla klas I - III w czasie 1 godziny
 • dla IV - VI w czasie 1,10 godz.

a rozszerzony dla Gimnazjum. Z uwagi na różne poziomy ich rozwoju intelektualnego.

W przedszkolach program trwa około 1 godziny.

Koszty programu dla szkół, przedszkoli czy imprez w plenerze ustalamy indywidualnie. Omawiamy indywidualnie w zależności od ilości szkół i przedszkoli. Dzieci biorace udział w konkursach otrzymują odblaski, wydawnictwa o ruchu drogowym, światełka do rowerów i plecaków. Specjalne plany lekcji o bezpieczeństwie na drogach i jak uniknąć uzależnień.

Młodzież dodatkowo otrzymuje ulotki m.in:

 • Podstawowe pojęcia z Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich
 • Wybrane artykuły z Ustaw szczególnych - Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 październik 2007r
 • Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 26 lipca 2005r
 • Niektóre ważne art. odpowiedzialności karnej z Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 2007r

Kończymy program przesłaniem:

Żaden człowiek nie jest sam na świecie, każdy ma przyjaciela rodzinę, znajomego któremu może się zwierzyć. Nie ma żadnej trudnej sytuacji, w której pomagają używki, czy też agresja wobec drugiego. To wy zdecydujecie jaki świat zbudujecie i jak on będzie wyglądał w przyszłości!

Pamiętajcie też że Policja jest nie tylko od karania. Jeśli potrzebujecie pomocy dzwońcie na nr 997 a tam ją znajdziecie!

Ogromnie ważna jest tu profilaktyka. Pozostajemy w głębokim przekonaniu, iż takie akcje podnoszą świadomość tak aby w przyszłości byli wzorowymi obywatelami oraz użytkownikami dróg.

O wiele korzystniej z ekonomicznego i społecznego punktu widzenia jest zapobiegać wypadkom niż usuwać ich tragiczne skutki .

Nadmieniamy że programy nasze cieszą się dużym uznaniem Dyrektorów szkół, przedszkoli oraz władz samorządowych z którymi współpracujemy już od wielu lat.

   

 

Strona Główna Podziękowania Opinie Galeria Aktualne Scenariusze Kontakt